DE WEBSTEK ......

 


Europese identiteit, Vlaamse identiteit
 

De “opstand in de Franse voorsteden” bewees dat het multiculturele feest uit is. Ooit werd op de voetbalwedstrijd Frankrijk-Algerije de Marseillaise uitgejouwd. Alain Finkielkraut citeerde onlangs een populaire rapperstekst waar het misprijzen voor Frankrijk van Jeanne d’Arc, Napoleon en de Gaulle van afdroop. Toen de voorsteden brandden en een rapper aan president Chirac schreef dat “La 6ème République est née dans les banlieues” wisten ze in Parijs dat het zo niet verder kon. In de Figaro schreef Ivan Rioufol: “het uiteenspatten van de republiek is onvermijdelijk als nieuwkomers zich niet identificeren met hun nieuwe thuisland”. Aanpassing, integratie, assimilatie, ziedaar de boodschap.

Weigering van aanpassing

In Brussel en in de Vlaamse Rand weten we waar weigering van aanpassing toe leidt. Een hele agglomeratie werd in een eeuw tijd compleet gedecultureerd; de verfransing is er van bovenuit begonnen en heeft het hele lichaam aangetast. Zou Brussel dan aan de maghrebisering kunnen weerstaan die van onderuit het hele lichaam begint te verteren? Hoe ver dit proces al staat blijkt uit het feit dat de geboortes in Brussel voor meer dan de helft van niet-Europese herkomst zijn (met Mohamed als meest voorkomende jongensnaam) en uit de “islamo-socialistische” strategie (het woord is van de lucide Derk-Jan Eppink) waarmee de PS in 2006 het overwicht van het liberale MR wil breken en in Antwerpen het VB van de macht houden; daartoe diende toch de snel-belgwet en het vreemdelingenstemrecht. Tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zullen de inheemse Franstalige socialisten het lot van de Brusselse Vlamingen ondergaan. Moureaux en zijn kompanen gokken er natuurlijk op dat het ze niet zal vergaan als de mannelijke bidsprinkhaan maar wij weten dat deze de paring nooit overleeft.

Identiteitslagen

Het was één van die modieuze PC illusies van de laatste decennia: een maatschappij kan in haar schoot een opeenstapeling van identiteiten aan. Alles moest toch kunnen, de maakbare mens in de maakbare maatschappij, weet je wel. Niets blijkt minder waar te zijn. Het naast elkaar bestaan van verschillende identiteiten binnen eenzelfde territorium is niet werkbaar. Een cultuur van zondagsrust voor christenen, zaterdagsrust voor joden en vrijdagsrust voor moslims is niet te combineren.

Een Chinatown moet kunnen, een Kongolees Matongé is best een leuk curiosum, ook een Kashba zolang het maar geen no-go zone voor de overheid wordt, en zelfs een ghetto zolang niet alle joden verplicht worden om er te wonen. Een Jugendstilwijk is ook een toeristische trekpleister en een groot park in een stad is een verademing. Maar altijd moeten isolement en (zelf)uitsluiting worden bestreden.

Alle burgers moeten zich bovendien aan de normen en waarden, gebruiken en instellingen van het woonland onderwerpen: die zijn de bakens waarop ieder zich heeft te oriënteren, de “Leitkultur” waar de loyauteit naartoe moet gaan, de identiteit waarop elk inburgeringtraject moet zijn gericht.

Onze identiteiten en loyauteiten liggen echter op apegapen. Een Belgische identiteit zien maar weinigen zitten, niettegenstaande de opgepepte evenementen rond 175 jaar België. Vlaamse identiteit willen Belgicistische kringen te allen prijs fnuiken en in een racistische hoek drummen. Rond de Europese identiteit loopt men in een boog heen.

Aanpassing aan wat?

Jammer dat de Europese Unie nooit verder heeft gewerkt aan de “Europese Identiteit”, waarover de Europese Top in Kopenhagen in 1973 een eerste document goedkeurde, komende van een werkgroep o.l.v. de toenmalige Directeur van de Politiek van BZ, Etienne Davignon.

De bepalingen van de Europese grondwet over “waar Europa voor staat” zijn niet veel concreter. Die grondwet lijdt aan “dhimmitude” (dit begrip werd ontwikkeld door de Israëlische historica Bat Ye’or in haar boek Eurabia: The Euro-Arab axis, Fairley Dickinson University press 2005), de zelfverloochening van de Europeanen.

Hoe zouden de 30 miljoen moslims in de EU weten waarop ze zich moeten richten en waarin ze zich moeten integreren als de Europeanen het zelf niet (willen) weten en niet voor hun roots uitkomen? De meeste moslims willen niet opgaan in een nihilistisch en decadent Europa en wentelen zich dan liever in hun eigen cultuur, zeker als ze zoals de Marokkanen moreel verplicht worden hun nationaliteit te behouden, ook als ze die van het gastland aannemen.

Het toppunt van dhimmitude staat in het slot van een overigens boeiend boek van gewezen maoïst Eddy Daniels “De open samenleving en haar nieuwe vijanden” (Uitgeverij Aqua Fortis, 2005, 205 pp): geen europeïsering van de islam (een contradictio in terminis gezien de jihad-cultuur) maar islamisering van Europa dus het opgeven van de Europese identiteit. Als we het dan onvermijdelijke lot van Byzantium (1453) willen ontlopen, staat er ons nog veel te doen.