DE WEBSTEK ......

Contact

Guido Naets, houdt regelmatig historische lezingen met powerpoint rond de hoofdthema’s van het boek:

  • Ancien régime en Franse revolutie
  • 1812: de rampzalige veldtocht van Napoleon naar Moskou
  • 1814: de hereniging van de Nederlanden onder Willem I
  • 1815: de eindafrekening van Waterloo
  • 1830: de Belgische secessie, België voor hoe lang?
  • NU: België/Europa hoe lang nog?

    Wil Uw vereniging zo’n lezing organiseren, stuur dan een e-post