DE WEBSTEK ......

Geschriften

 

Vervalt het Vlaams lidmaatschap van de EU als België ophoudt te bestaan?
 

Dit artikel verscheen in het Secessie nummer van januari 2002 waarin men het bv. over “Vlaanderen als EU-lidstaat”, dat van juli-September 2004 over de niet helemaal theoretische vraag:
 

Europese identiteit , Vlaamse identiteit
 

Een bijdrage van mijn hand dat verscheen in Doorbraak 2006

Ik heb tien jaar lang, tot eind 2010 met veel genoegen bijdragen geleverd aan het maandblad Doorbraak dat vanuit de Vlaamse Volksbeweging wordt uitgegeven. Men vindt ze terug op de webstek van Doorbraak waar men zich bij het archief kan aanmelden en dan als zoekfactor /naets invoeren.